Spektrum Agnieszka Błoch realizuję projekt pn. „Zwiększenie liczby miejsc oraz dostosowanie do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami przedszkola Ancymonek w Choszcznie”

W ramach projektu zostało utworzonych dodatkowo 15 miejsc wychowania przedszkolnego, a dla 100 dzieci prowadzone są zajęcia dodatkowe takie jak:

  • Zajęcia z języka angielskiego
  • Zajęcia z logopedii
  • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
  • Zajęcia zapobiegające wadom postawy
  • Zajęcia taneczne
  • Zajęcia z sensoplastyki

 

Zapraszamy do udziału w projekcie. Więcej informacji na stronie www.

 

 

Operacja pn.Rozszerzenie działalności firmy SPEKTRUM Agnieszka Błoch o świadczenie kompleksowych usług dla dzieci z niepełnosprawnościami – Gabinet terapeutyczny – Terapia SI – Terapia Ręki – Terapia Logopedyczna – Terapia psychologiczna – Fizjoterapia” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.