Informacje o projekcie
📖Programu wieloletni o nazwie „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.
🔎Głównym zadaniem programu jest tworzenie warunków do rozwoju czytelnictwa wszystkich Polaków czytających i nieczytających tak, by każdy miał równy i demokratyczny dostęp do wiedzy i uczestnictwa w kulturze książek.📚
Cel główny:
Ancymonek – Niepubliczny Żłobek i Przedszkole bierze udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0,💰 którego głównym celem jest zakup książek, będących nowościami wydawniczymi do placówki przedszkolnej oraz realizacja działań  promujących  czytelnictwo. 📖📕
💸💸Wsparcie finansowe przyznane jest na rok 2022, zakupy muszą zostać dokonane do 31 grudnia 2022 roku. Działania proczytelnicze przedszkole rozpoczyna po otrzymaniu wsparcia, realizuje do 31 grudnia 2022 r.
❗️Priorytet 3: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych.
⛔️Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”
➡️Wsparcie finansowe obejmuje:
💰Zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3–6 lat, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku (w tym książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych), które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie od tego, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie książki,
 📕Realizację działań promujących czytelnictwo:
 💰zakup książek będących nagrodami książkowymi dla dzieci biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo,
📚organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów.