6:00 – 8:30 – SCHODZENIE SIĘ DZIECI DO PLACÓWKI, ZABAWY INTEGRUJĄCE GRUPĘ, ĆWICZENIA OGÓLNOROZWOJOWE

8:30 – 9:00 – ŚNIADANIE

9:00 – 09:30 – ZAJĘCIA ROZWOJOWE
09:45 – 10:30 – SPACER LUB ZAJĘCIA RUCHOWE

10:30 – 11:00 – I DANIE (ZUPA)

11:00 – 12:30 – CZAS RELAKSU/SEN

12:45– 13:15 – DRUGIE DANIE

13:15 – 14:30 – ZABAWY DYDATKTYCZNE, ĆWICZENIA GRAFICZNE, UTRWALANIE POZNANYCH WIERSZY I PIOSENEK, ZABAWY DOWOLNE W SALI LUB NA PLACU ZABAW, BAJKOTERAPIA NA PODSTAWIE LITERATURY DZIECIĘCEJ

14:30 – 15:00 – PODWIECZOREK

15:00 – 17:00 – ZABAWY, ZAJĘCIA RUCHOWE, ĆWICZENIA INDYWIDUALNE Z DZIEĆMI, ZAJĘCIA DODATKOWE DLA DZIECI O SZCZEGÓLNYCH ZAINTERESOWANIACH