Wyniki postępowania Nr 5/PORIM/2019 z dnia 10-04-2020 na zakup wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej omocy 5 kW w ramach projektu pn. „Rozszerzenie działalności firmy Spektrum Agnieszka Błoch  o świadczenie kompleksowych usług dla dzieci z niepełnosprawnościami – Gabinet terapeutyczny – Terapia SI, Terapia ręki, Terapia logopedyczna, Terapia Psychologiczna, Fizjoterapia” współfinansowano ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020

W wyniku postępowania na zakup sprzętu i wyposażenia do gabinetu terapeutycznego informujemy iż wpłynęły dwie oferty. Po dokonaniu oceny ofert do realizacji została wybrana oferta firmy: E – logic Grzegorz Ardowski ul. Władysława Jagiełły 7c/6 73-200 Choszczno. Kwota oferty: 20 950,00 zł. Data wpływu oferty 20-04-2020 rok.