W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/PORIM/2019 wpłynęły dwie ważne oferty. W wyniku oceny ofert największą ilość punktów uzyskała firma Empis&Sensum Mobile Sp. zo.o. sp.k. – 100 punktów.

Oferta firmy Empis&Sensum Mobile Sp. zo.o. sp.k została wybrana do realizacji.