Gimnastyka to ćwiczenia ruchowe, których zadaniem jest kształtowanie prawidłowej postawy i harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci. Gimnastyka rozwija układ ruchowy i nerwowy: jego siłę, koordynację, gibkość, szybkość i wytrzymałość.
Gimnastyka podstawowa przeznaczona jest głównie dla dzieci i młodzieży. Ma na celu wyrabianie właściwych postaw i wzorców ruchowych oraz korygowanie dysproporcji sylwetki.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 30 min.