PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dostawa oprogramowania wraz z osprzętem i szkoleniem w ramach projektu: „Zwiększenie liczby miejsc oraz dostosowanie do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami przedszkola Ancymonek w Choszcznie” numer projektu RPZP.08.01.00-32-K035/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Dokumenty do pobrania – pobierz