ZAPROSZENIE

do złożenia oferty w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy najmu pomieszczeń i terenu przynależnego służącego prowadzeniu przedszkola w ramach projektu „Zwiększenie liczby miejsc oraz dostosowanie do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami przedszkola Ancymonek w Choszcznie” numer projektu RPZP.08.01.00-32-K035/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Dokumentacja – pobierz