ZAPROSZENIE

do złożenia oferty w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy usługi dostarczania posiłków dla 75 dzieci uczęszczających do przedszkola  w ramach Ancymonek w Choszcznie – stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w gminie Choszczno o numerze RPZP.08.01.00-32-K012/17 skierowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Dokumenty do pobrania